HOTEL OBORA KINSKÝ KNĚŽIČKY

Rezervace / Informace:

Zavolejte: 00420-730109315

Email: hotelobora@kinsky-dal-borgo.cz

Web: www.kinsky-dal-borgo.cz

ezervace / Informace:

Zavolejte: 00420-730109315

Email: hotelobora@kinsky-dal-borgo.cz

Web: www.kinsky-dal-borgo.cz